Automation

Toroma Automation

Vi erbjuder el och automationslösningar för industri och fastighet.

Vi har mångårig erfarenhet och jobbar med väl inarbetade konstruktionsmetoder och väljer erkänt material av hög kvalitet.
Vi utför även ombyggnationer, modifieringar och effektiviseringar av befintliga anläggningar och utför support samt underhåll av dessa.
Vi driver projekt från förstudie, konstruktion, installation, programmering, igångkörning till slutdokumentation.

Rätt ljus till er lokal.

Vi levererar och installerar Er belysning både Inne och ute.

Kontaktuppgifter


Toroma Automation AB
Industrigatan 10
693 35 Degerfors

0586–422 20
info@toroma.se